Welkom op de website van Psychosynthese praktijk Henk Levels. Mijn praktijk biedt hulp aan mensen die persoonlijk of in hun relatie vastlopen.
Psychosynthese praktijk Henk Levels is een praktijk voor basiszorg (generalistische basiszorg), wat voorheen de eerstelijns zorg was. Je kunt op eigen gelegenheid voor therapie aanmelden, doch een verwijzing door een huisarts is ook mogelijk. Eerst is er een kennismaking. Tijdens de kennismaking inventariseren we wat er speelt en kijken we of er een klik is. Samen bepalen we de hulpvraag en therapie. Dit kan individuele therapie of relatietherapie zijn. Indien noodzakelijk zal ik doorverwijzen.

Je kunt via de  online agenda afspraken maken of via het contactformulier. klik hier voor het contactformulier. Je mag natuurlijk ook bellen voor een afspraak. Ook zijn er afspraken in de avond uren mogelijk

Meestal zijn 5 tot 10 gesprekken voldoende en worden deze veelal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Klik hier voor meer informatie over tarieven. Gesprekken duren 1 uur tenzij we dit anders afspreken.

De praktijk is goed bereikbaar vanuit Roermond, Weert en Venlo. De auto kun je vrij parkeren.
Ik ben aangesloten bij de RBCZ en LVPW.

Ik werk persoonsgericht, ook wel client centered genoemd en met name vanuit de beproefde methode Emotionally Focused Therapy en Emotion Focused Therapy, waarvoor ik gecertificeerd ben.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Dat kan betekenen dat ik, na uw expliciete toestemming, gegevens krijg of opvraag bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
 • Codes die nodig zijn voor de zorgverzekeraar
 • de kosten van het consult