Emotion Focused Therapy ook wel EFT for indivuals genoemd is een empisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapie onderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling. Het integreert persoonsgerichte- , gestalt – en existentiële therapieën maar dan vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën.

In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Tijdens de therapie komt de hele persoon in aanmerking en is steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is.
Er wordt niet gekeken naar het symptoom maar naar de oorzaak.

Persoonlijkheidsverandering betekent voor EFT het (beter) leren benutten van en – waar nodig – herstructureren van emoties. 
De primaire taak van de therapeut is de cliënt te stimuleren om bij zijn gevoelservaringen stil te staan.
Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten, een andere betekenisgeving en daarmee ander gedrag.
De therapeut helpt cliënten zich bewust te worden van en constructief en productief gebruikt te maken van hun emoties.
Het basis idee achter EFT is dat emoties adaptief zijn maar dat ze problematisch kunnen worden door bijvoorbeeld trauma’s of doordat mensen leren emoties te negeren of weg te stoppen.
In EFT leert de cliënt dat in plaats van het vermijden of controleren van emoties, emoties juist vertellen wat belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn als gids. Emoties zijn richtinggevend. Ze helpen ons bij het vinden van welke acties gepast, helpend  en constructief zijn, wat onze diepe verlangens en behoeften zijn.
Voor de therapie betekent dit dat de therapeut de emoties van de cliënt kan gebruiken als een soort kompas, die de cliënt en de therapeut leidt naar wat echt belangrijk is en wat de cliënt ermee moet  doen.
Een centraal principe voor de therapeut is steeds weer dat emotie toegang verleent tot wensen en behoeften van de cliënt, die steeds de bron zijn voor beweging, richting en actie“Every feeling has a need, and every need has a direction for action”.

De sleutel tot effectieve verandering is het faciliteren van wat Greenberg (grondlegger van EFT) noemt de emotionele intelligentie van de cliënt door het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties binnen een warme, veilige, empathische en ondersteunende therapeutische relatie.