Individuele therapie kost Eur 80 (BTW vrijgesteld) per consult van 60 min.

Relatietherapie kost Eur 98 (incl 21% BTW). Of indien gewenst Eur 49 per persoon, per consult van 60 min. Per consult krijgt iedere partner een factuur. 
Let op: Individuele contacten binnen een trjaect relatietherapie worden verrekend volgens het tarief van relatietherapie, ofwel Eur 98 voor 1 partner per 60 min.. Je kunt wel 2 rekeningen krijgen.

Het aantal sessies voor individuele alswel relatietherapie ligt gemiddeld tussen de 5 en 10.
Ook voor de kennismaking gelden de genoemde tarieven.

Betaling
Betaling van een consult kan via PIN of contant.
Genoemde prijzen zijn incl. BTW, inclusief voorbereiding en dossier bijhouden. (zie ook hieronder de betalingsvoorwaarden)
Per consult krijg je een factuur die je ter plekke betaalt en nadien mogelijk kan indienen bij de zorgverzekeraar, zie vergoedingen.
Indien je een eigen bedrijf hebt kan de rekening zakelijk geboekt worden en kan de BTW worden teruggevraagd.
 

Betalingsvoorwaarden
– Betaling van de sessie vindt plaats direct na de sessie, via PIN of contante betaling.
– Na betaling krijgt je een factuur die afhankelijk van de polisvoorwaarden kan worden ingediend bij Uw zorgverzekeraar.
– Individuele contacten binnen een relatiecontext worden verrekend volgens het tarief van relatietherapie.
– Bij verhindering of wijziging dient dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden gegeven per telefoon of email.
– Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wijzigt, of indien U een afspraak verzuimt na te komen, dan worden de kosten van deze afspraak in rekening gebracht.
– Als U te laat verschijnt op een zitting, dan duurt die zitting korter! Het tarief en de duur van een zitting liggen vast.
– Afspraken meer dan 48 uur tevoren kun je nog via de online agenda wijzigen of verwijderen.


Vergoedingen relatiebegeleiding en individuele begeleiding
Individuele sessies, worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.
Relatiesessies worden over het algemeen gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Doch daar is niet iedere zorgverzekeraar even duidelijk in.
Als je zeker wilt weten of een relatiesessie wordt vergoed kun je dit het beste navragen bij de zorgverzekeraar met de vraag of psycho sociale gesprekken met een vraag over de relatie worden vergoed en onder welke voorwaarden.
Je kunt bij navraag beter niet het woord relatietherapie gebruiken omdat relatietherapie sinds 2013 niet meer wordt vergoed, maar als je individueel een vraag hebt over de relatie blijkt dit wel vaak vergoed te worden.
Een verwijzing van de huisarts voor relatietherapie is daarmee komen te vervallen en geeft geen recht meer op vergoeding vanuit de basis of aanvullende verzekering, ook niet bij andere therapeuten.

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn NIET van toepassing voor de aanvullende verzekeringen dus: het door de overheid vastgestelde eigen risico en eigen bijdrage geldt alleen voor de basisverzekering.

Als psychosociaal therapeut ben ik lid bij de beroepsvereniging LVPW, RBCZ
Tevens ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire zorg.
Als erkend registertherapeut BCZ vergoeden de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering:

klik op deze link voor vergoedingen per zorgverzekeraar.

Achtergrondinformatie:
Als Psychosociaal werker, counselor val ik onder de complementaire geneeswijzen (voorheen ook wel alternatieve natuurgeneeswijzen genoemd) en is vergoeding daarmee niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars.
In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg zijn er grofweg 2 richtingen. Je bent geestelijk ziek (je hebt een stoornis) of je bent geestelijk niet ziek, maar hebt wel klachten (psychosociale problemen). Dat laatste wordt dan vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.
De niet genoemde zorgverzekeraars, die dus niet vergoeden, doen dit vaak omdat zij vinden dat psychosociale problematiek betekent dat je geestelijk niet ziek bent. In hun ogen is de zorgverzekering er voor zieken, niet voor ongemakken.
Is er geen vergoeding, dan kun je de rekening wellicht meenemen als aftrekpost in je belastingaangifte, alhoewel dat steeds beperkter wordt.
Voor mensen met een eigen bedrijf kunnen de gesprekken als bedrijfskosten worden meegenomen en is de BTW terug te vorderen.

Mijn praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum voor zorgverzekeraars VEKTIS.
Daarnaast ben ik te vinden in de zorggids van de zorgverkeraars.

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Verwijskaart
Een verwijskaart van de huisarts is niet nodig. Net als bij de fysiotherapie kun je zonder verwijskaart bij mij terecht.


Spreekt mijn manier van werken je aan bel dan 0475-497021, maak online een afspraak of klik hier voor contact of informatie

De praktijk is gelegen in Limburg in de regio Roermond, Weert, Venlo.