Wat is Psychosynthese
Naast SPH is Psychosynthese mijn basis opleiding. Psychosynthese is een psychosociale therapievorm. Psychosynthese therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om jou naar je problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken. Op deze manier verruim je de houding en perspectieven naar het leven toe. Psychosynthese therapie is breed en cliënt gericht. Het leert je open te staan voor het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken sta jij, de cliïënt met zijn hulpvraag centraal. Er wordt niet verteld wat je wel en niet moet doen, maar veel meer wat je wilt, wat je behoeftes zijn en we kijken samen naar wat je daarin belemmert. De ervaring is dat dit meer ruimte geeft waardoor het probleemoplossend vermogen in jezelf wordt geactiveerd en op die manier meer zelfontplooiing, zingeving en eigen verantwoordelijkheid ontstaat.

De Psychosynthese therapeut
Een therapeut die werkt vanuit Psychosynthese wordt ook wel Psychosynthese gids genoemd. Dat betekent dat hij cliënten kan gidsen door inzichtgevende en gedragsveranderende processen. Het woord gids wordt gebruikt omdat iemand die werkt vanuit Psychosynthese naast theoretische kennis een gedegen traject heeft doorlopen naar diep zelfinzicht en transformatie. Hierdoor is een gids in staat anderen op hun weg door veranderingsprocessen te gidsen.

Waarvoor?
Psychosynthese is een inspirerend model om te kijken naar jezelf, je relaties, je werk en je sociale structuren.
Psychosynthese biedt de mogelijkheid een dieper contact met jezelf te maken, conflicten te verwerken, bewuste keuzes te maken, richting te geven aan je leven en te komen tot diep inzicht. Psychosynthese wordt ook wel een psychologie met een ziel genoemd. Je kijkt meer naar de oorzaak, dan dat je alleen de symptomen en klachten aanpakt. In het algemeen kun je stellen dat je geestelijk niet ziek bent, maar vast loopt door omstandigheden in het leven.

Psychosynthese is een moderne psychologie en een spirituele ontwikkelingsroute die recht doet aan Oosters en Westers denken. Oosterse disciplines hebben vaak de tendens de nadruk te leggen op de spirituele dimensie, terwijl Westerse benaderingen hun focus richten op de dimensie van de persoonlijkheid.

Psychosynthese is een transpersoonlijke psychologie.
De grondlegger van de Psychosynthese is de Italiaanse arts en psychiater: dr. Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli heeft veel samengewerkt met de bekende psychiater Carl Gustav Jung.
Trans betekent over. Transpersoonlijk kun je dan ook vertalen als: het persoonlijke overstijgend. Door de “normale” dagelijkse ervaringen te overstijgen, ontstaat er een andere, ruimere kijk op de werkelijkheid. Hierdoor kan er naast de “normale” dagelijkse ervaringen aandacht komen voor onderwerpen die traditioneel behoren tot het domein van levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Als je al deze verschillende gezichtspunten integreert, kan dat leiden tot een geheel waardoor heelheid kan ontstaan. Door deze manier van kijken kunnen oplossingen worden gevonden voor levensvragen die zowel voor het hoofd als voor het hart bevredigend zijn.


Spreekt mijn manier van werken je aan bel dan 0475-497021, maak online een afspraak of klik hier voor contact of informatie.