Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie voor volwassenen.
Dit is een vorm van relatietherapie die zich richt op emoties als drijvende kracht in ons leven.
Vooral voor paren is deze behandelingsvorm van relatietherapie inmiddels uitgegroeid tot een evidence based internationaal bekende therapievorm en is meerde malen wetenschappelijk onderzocht.
De stabiliteit van de resultaten is sterk. Ze laten zien dat er na de relatietherapie heel weinig terugval is.

Sinds 2005 is er EFT in Nederland, en het groeit nu zo snel dat het de belangrijkste relatietherapie vorm in Nederland lijkt te gaan worden.

In EFT relatietherapie staan de emoties van de partners centraal en wordt er gestreefd naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem.
EFT relatietherapie is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden:
– de hechtingstheorie voor volwassenen
– het intrapsychische of experientiële perspectief
– het interpersoonlijke- of systemische perspectief.
Binnen EFT relatietherapie wordt niet alleen gekeken naar de communicatie- en gedragspatronen tussen partners maar vooral ook naar hoe de onderlinge verbinding en bereikbaarheid er uit ziet.

In EFT relatietherapie wordt gekeken in hoeverre iemand in staat is contact te maken met zijn emoties en of iemand die te kan delen in het contact met anderen (jouw partner).
Dit zal er uiteindelijk toe leiden daar er meer veiligheid gaat komen en een groter gevoel van verbondenheid (hechting). Communicatieproblemen lossen zich dan vanzelf op.

Resultaten uit onderzoek van EFT relatietherapie geven aan:

EFT relatietherapie heeft de hoogste succesresultaten van alle relatie-therapievormen!
– 70-75 % van de paren die beginnen aan een EFT relatietherapie blijven bij elkaar en verdiepen hun intimiteit. Dat blijkt zelfs op de lange termijn zo te blijven.
– 92% ervaart een duidelijke verbetering van de relatie na de EFT relatietherapie.
– EFT relatietherapie heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie.

EFT relatietherapie is effectief bij diverse paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten.

Voor praktische informatie over EFT relatietherapie volg deze link relatietherapie of klik links bij begeleidingsaanbod op relationele begeleiding.