Doordat ik lid ben van de beroepsvereniging LVPW en RBCZwordt de kwaliteit van mijn werk gecontroleerd; voor zowel relatietherapie of inidividuele therapie. Dit gebeurt onder andere door een bezoek van een visitatiecommissie die mijn manier van werken controleert. Daarnaast is er verplichte bijscholing, intervisie, supervisie en het bezoeken van congressen om bij te blijven in de veranderende wereld van de gezondheidszorg. Tevens val ik onder het tuchtrecht van het TCZ.
Ik heb een licentienummer dat geldig is voor een periode van 3 jaar, waarna herregistratie vol

gt en is een waarborg voor kwaliteit.

Afbeeldingsresultaat voor logo tcz