Wat is relatietherapie? 
In  relatietherapie gaat het vaak gaat om een relatie die vastloopt. Het doel van relatietherapie is de belemmeringen die een bevredigende relatie kenmerken, zoals effectieve communicatie, gevoel van verbinding, intimiteit en veiligheid, onder ogen te zien en op te heffen. De afstand tussen de eilanden kan weer overbrugd worden wanneer we de ander accepteren zoals hij of zij is, maar dat kan alleen wanneer we de ruimte en vrijheid voelen waarin we ons zelf mogen zijn. Dit wil niet zeggen dat je het maar eens moet zijn met de ander, maar dat het verschil bespreekbaar wordt en grenzen duidelijker worden. Niet praten betekent niet dat daarmee het verschil weg is, of de verbinding beter maakt. Niet praten is ook communiceren en zorgt er juist voor dat we alleen op ons eiland verblijven met de pijn en het gemis van de liefdevolle nabijheid van de ander.

Wat doen we tijdens de gesprekken van relatietherapie
In de relatietherapie kijken we naar de manier waarop je met elkaar omgaat. We kijken naar wat de verwachtingspatronen waren toen je elkaar leerde kennen en wat er daarna gebeurd is. Soms kijken we kort naar de levensloop van ieder afzonderlijk, maar de focus ligt op het hier en nu.
Daarnaast verdiepen we ons in de manier waarop jullie communiceren, welke gedragingen dat oproept, hoe dat voor je is, wat je (soms niet bewuste) behoeften zijn en wat dit bij de ander oproept en hoe je daardoor op elkaar reageert.
We bespreken bovendien wat ieder individu anders wil in de relatie en wat je zelf kunt veranderen in de manier waarop je met je partner omgaat.
Het uitgangspunt is dat jij een ander niet kunt veranderen als hij of zij dat niet wil, maar dat je wel kunt voelen en aangeven wat belangrijk voor je is, wat jij nodig hebt en waar je grenzen liggen. Dat kan onder andere door op een effectievere manier te communiceren en dat kun je leren!

Indien gewenst krijgen jullie tijdens de relatietherapie, een enkele keer huiswerkopdrachten mee.

Hoe lang duurt relatietherapie
Na het kennismakingsgesprek spreken we meestal 5 sessies af (sessie duurt 60 minuten). Daarna kijken we of het zinvol is om verder te gaan. Echter ieder mens en iedere relatie is uniek, waardoor er grote verschillen kunnen zijn in het aantal sessies.

Te verwachten doelen bij relatietherapie zijn:
– Beter inzicht in eigen functioneren binnen de relatie.
– Meer inzicht en begrip in het functioneren van je partner.
– Meer waardering voor elkaar.
– Beter leren luisteren, spreken en samenwerken.
– Effectiever omgaan met moeilijkheden en conflicten.
– Emotioneel meer betrokken en toename van intimiteit.
– Het oplossen van conflicten waarover je eerst ruzie kreeg.
– Hoe je gehoord wordt, geaccepteerd, gezien en begrepen en weet dat je er wel toe doet.
– Jezelf zijn, met respect voor de behoeften van de ander.