Wat is Burn out?
Burn out wordt ook wel overspannen of overwerkt zijn genoemd. Het is een vorm van stress. Stress is gezond, zolang de eisen die worden gesteld of die je aan jezelf stelt, niet hoger zijn dan wat jij aan kan (te veel hooi op de vork nemen). Burn out is het eindstadium van langdurige roofbouw op lichaam en geest, soms door een combinatie van werk en privé problemen.

Symptomen, kenmerken van burn out kunnen zijn: opgebrand, uitgeput, depressief, leeg voelen, concentratieproblemen, vergeetachtig, emotionaliteit, slaap problemen, cynisme, onzeker voelen, verminderde seks beleving of impotentie, verminderde lichamelijke conditie.

De weg naar herstel kan lang zijn en vergt professionele hulp. Ik kan je daarbij begeleiden en dat kan in samenwerking met je huisarts of werkgever.

Ieder mens is uniek. De betekenis die mensen toekennen aan situaties en de vaardigheid om met bepaalde problemen om te gaan verschilt bij iedereen.
In de therapie gaan we kijken naar de wisselwerking tussen de eisen van de omgeving en de vermogens en behoeften die jij hebt en hoe je daar mee om gaat.
We kijken in welke patronen je wellicht vast zit en op welke manier je daar het beste uit kunt komen of blijven. Inzicht krijgen in je eigen handelen (bewust worden) is daarbij van groot belang. Hoe en waarom doe ik dat, wat zijn mijn onderliggende behoeftes? Door dat inzicht ben je beter in staat om met situaties om te gaan en deze wellicht te voorkomen. Je ziet hierdoor je eigen aandeel in het ontstaan van problemen en die problemen die er nu eenmaal zijn en niet kunt veranderen. Je gaat je vrijer voelen, want je kunt een keuze maken, er is een uitweg en daarmee wordt je minder beheerst door je gedachten en gevoelens, die tot een burn out hebben kunnen leiden. Je gaat meer leven vanuit jezelf en de grenzen herkennen die je nodig hebt om stabiel te blijven. Je leert omgaan met een burn out, leert dit te voorkomen en leert de valkuilen herkennen die je in je draagt.

Te verwachten zijn:
– Betere persoonlijke balans over langere tijd
– Meer zelfvertrouwen, zelfwaardering, innerlijke rust
– Meer leven vanuit eigen behoeften, interesses en talenten; je eigen kern
– Betere relaties

Achtergrondinformatie burn out
Spanning en stress horen bij het leven. Hard werken is op zichzelf niet verkeerd, maar wel als je structureel te hard werkt en er geen rustmomenten meer zijn, je er niet meer los van komt. Stress veroorzaakt dan overbelasting en uitputting die kan leiden tot overspannenheid of burn out.
Bij tijdelijke overspannenheid heb je gedurende enige tijd te kampen gehad met teveel stress. Met rust herstel je relatief snel. Bij burnout is de overbelasting zo groot en langdurig geweest dat rust alleen niet helpt om de balans in het leven terug te vinden. Therapie is dan nodig voor herstel. Tijdelijke overspannenheid die genegeerd wordt kan ontaarden in burn out, je voelt je dan opgebrand of hebt een van de ander kenmerken zoals voorheen genoemd.

Een veelgebruikte vergelijking is die met een accu waaraan steeds energie wordt onttrokken zonder dat hij voldoende wordt bijgeladen. Uiteindelijk is de accu leeg en start de motor niet meer. Een burnout gaat niet vanzelf over en het is ook niet iets dat iemand alleen op kan lossen.

De eerste fase in de behandeling van een burn out zal bestaan uit rust en ontspanning.
In de tweede fase gaan we kijken hoe het zover heeft kunnen komen. Wat kun je beter veranderen om weer normaal te kunnen gaan functioneren en hoe voorkom je een burn out in de toekomst?

Uiteindelijk kun je stap voor stap weer aan het werk.

Spreekt mijn manier van werken je aan bel dan 0475-497021, maak online een afspraak of klik hier voor contact of informatie.

Psychosynthese en EFT is de visie van waaruit ik als psychosociaal therapeut mijn therapie werk verricht.