Of het nu gaat om bindingsangst, faalangst, smetvrees, pleinvrees etc. Angst is een normale reactie op een dreigend gevaar. Je kunt bang, angstig zijn voor gevaar van buitenaf, b.v. als er brand is en je moet vluchten. Dat is een natuurlijke reactie.
Bezorgdheid is ook een normaal verschijnsel, iedereen is immers wel eens bezorgd als daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld een dreigend ontslag bij een reorganisatie.
Als angst of overmatig bezorgd zijn langere tijd aanwezig is, zonder dat daar reëel aanleiding toe is gaat het je leven beïnvloeden en beheersen. Het lijkt alsof jij de angst of bezorgdheid bent geworden. Je wordt dan als het ware geleefd door je gevoelens en bent niet meer vrij om te kiezen.
Door het praten met een deskundige krijg je meer zicht op de angst en met de handvatten uit de begeleiding ga je steeds meer vanuit een andere positie kijken naar de angst. De angst, onzekerheid, bezorgdheid kan er wel zijn, maar jij wordt er minder door beheerst. Je krijgt de vrijheid er uit te stappen op het moment dat je die angst gaat herkennen. Dat is in het begin niet altijd even makkelijk, maar het is wel goed mogelijk.

Te verwachten zijn:
– Sneller herkennen van angstgevoelens
– Daardoor minder beheerst worden door angstgevoelens
– Meer zelfvertrouwen, zelfwaardering, innerlijke rust
– Leren omgaan met angst

Voor meer informatie, zie ook individuele begeleiding.

Te verwachten zijn:
Je bent niet de enige. Angst komt veel voor, doch er bestaan verschillende soorten angsten. Enkele voorbeelden:

De gegeneraliseerde angst
Je maak je extreem veel zorgen over dagelijkse dingen zoals geld of gezondheid terwijl daar geen enkele reden toe bestaat.

Paniekaanvallen.
Je wordt op onverwachte momenten door extreme angst overvallen. De paniek uit zich in sterke lichamelijke verschijnselen zoals hartkloppingen, duizelingen, transpireren, slappe benen, het idee hebben dat je dood gaat etc..

Sociale angst.
Hierbij ben je vooral bang voor de afwijzing door anderen.

Faalangst.
Faalangst leidt ertoe dat je jezelf zo angstig maakt voor het maken van fouten dat je moeite krijgt hierdoor gewoon te kunnen functioneren.

Fobieën
Je hebt een angst ontwikkeld voor een speciale situatie, zoals: hoogtevrees, spinnen, muizen, claustrofobie.

Dwangstoornissen.
Smetvrees is een dwangstoornis.

Posttraumatische stress-stoornis.
Er is sprake van blijvende angsten na ingrijpende en traumatische ervaringen.

De rol van vermijding
Angst is een onaangename ervaring. Daarom ligt het voor de hand dat je situaties die angstig zijn, uit de weg gaat. Op het moment echter dat je angstig wordt van in principe onschuldige situaties, en deze vervolgens gaat vermijden, kunnen er sociale problemen ontstaan.
Het belangrijkste probleem hierbij is als je een onschuldige situatie uit de weg gaat. Je komt er daardoor niet achter dat deze situatie in de praktijk daadwerkelijk niet gevaarlijk is. Je leert dus niet dat de angstreactie onterecht is. Deze reactie zal daardoor blijven bestaan. Sterker nog, vaak leidt het ertoe dat andere situaties, die lijken op de situatie die een angstreactie oproept, ook vermeden zullen gaan worden: de angst breidt zich uit. In sommige situaties kan dat ertoe leiden dat je door het toenemende vermijden van situaties in een volledig isolement terecht komt.

De behandeling van angstklachten
Wat handig kan zijn voor je eigen inzicht is het bijhouden van een klachtenboek.
Om dit duidelijk te krijgen kunt je een klachtenboek bijhouden, waarin je vastlegt:

  • Hoe vaak de klacht voorkwam.
  • Hoe angstig was je; (10= volstrekte paniek, 5=matige angst, 0=ontspannen).
  • In welke situaties gebeurde dat.
  • Wat ging er door je heen ging toen je angstig was.
  • Wat deed je toen je angstig was.

Een van de stappen die gezet moeten worden is het leren ontspannen en dat gaan we tijdens de begeleiding oefenen.

Spreekt mijn manier van werken je aan bel dan 0475-497021, maak online een afspraak of klik hier voor contact of informatie.

Psychosynthese en EFT is de visie van waaruit ik als psychosociaal therapeut mijn therapie werk verricht.